Zuid-Kennemerland

Van de bestuurstafel

Het koude en natte voorjaar ligt gelukkig achter ons en de tuin maakt een inhaalslag, de laatste dagen dat ik dit schrijf met de hogere temperaturen en af een toe een buitje. Ik vond wel dat de bloesembomen dit jaar uitbundig stonden te bloeien. Misschien toch nog een voordeel na al die kou en nattigheid?

Wij hebben inmiddels al wat activiteiten mogen meemaken zoals Paasworkshop, avondtuinbezoek, zaaien, plantenruilmarkt en eerste voorjaarsdagtocht naar Leusden. Ook op bestuurlijk gebied is er het een en ander gebeurd. Sinds 1 april is er een nieuwe landelijk voorzitter, Leen Verbeek die momenteel nog Commissaris van de Koning voor de provincie Flevoland is. Adri Out heeft de functie van penningmeester van Jan Brouwer overgenomen.

Bij onze afdeling is Wilma Lo-A-Tjong afgetreden als penningmeester om gezondheidsredenen en heeft zich een nieuwe kandidaat gemeld, die eerst even meedraait met de bestuursvergaderingen alvorens wij hem aan de leden voorstellen. Verder heeft Chris Cornet, die al geruime tijd de website voor ons bijhoudt, het ledenbeheer van Robbert- Jan de Bruijne overgenomen. Wij bedanken Wilma en Robbert-Jan voor hun inzet.

Op de ALV van 13 april is er uitvoerig met de leden gecommuniceerd over het inzetten van onze expertise op het maatschappelijk vlak en de eindconclusie was dat er bij de aanwezigen (helaas niet heel veel) wel de inzet is om af en toe advies te geven maar gezien de leeftijd van de meesten van ons, het uitvoerende gedeelte wat moeilijker ligt. Ook blijkt er minder behoefte aan kleinschalige excursies. Neemt niet weg dat we altijd open staan voor initiatieven vanuit de kant van onze leden.
Dit jaar organiseren we weer een Groei&Bloei Open Tuinendag op 18 juni waarover u in de agenda meer leest.
Namens het bestuur wens ik u veel tuinplezier.

                                                                         Inge Retra – voorzitter.