Zuid-Kennemerland

Interview met Ria Kroezen

Ria Kroezen Geworteld in Vrijheid Blijheid

Op 1 juni van dit jaar werd de 76-jarige Haarlemse Ria Kroezen dan toch zelf lid van onze vereniging. Jarenlang was zij (als deelneemster van haar woongroep) medelezer van het landelijke Groei & Bloei blad en de lokale nieuwsbrief. Tot dat lidmaatschap onverwacht werd opgezegd. Toen besloot Ria dat ze die informatie over plant en tuin niet kon missen en werd ze zelf lid.

Tijdens haar twintig jaar als tuinierster heeft Ria natuurlijk al wel veel ervaring op plant gebied opgedaan. Als autodidacte tuinder leerde zij gedurende al die jaren heel veel over haar planten die staan in haar perceel op het volkstuincomplex Vrijheid Blijheid aan de Vijfhuizerdijk. En in de gemeenschappelijke tuin van haar woongroep in Haarlem. Toch haalt zij nog altijd nieuwe informatie uit de publicaties van Groei & Bloei. Ook van de tuinreis waar zij enige jaren geleden aan deelnam stak ze veel op. Reden voor Ria om mee te gaan met de tuinreis naar Utrecht op 20 augustus j.l..

Voor haar pensioen was Ria actief als zelfstandig adviseur op gebied van communicatie. Twintig jaar geleden werd het werk haar allemaal teveel en belandde zij in een burn-out. Een vriendin begon te tuinieren op het volkstuincomplex en dat leek Ria ook wel wat: Vrijheid Blijheid, een aansprekende naam. 
Op haar perceel was niets: braakliggende kleigrond (gelukkig wel schoon). Er stond al wel een huisje. Ria had geen enkele kennis over hoe dat aan te pakken. Maar wel veel goede zin en energie. Eerst een ontwerp en daarna de beplanting. En het bleek een voltreffer: haar planten deden het goed en Ria voelde zich snel weer veel beter dankzij het tuinderswerk en buitenleven. “Ik heb van mezelf niet veel geduld, maar hier moet ik dat wel hebben” zo omschrijft ze de voor haar heilzame werking van het tuinieren. Veel kennis haalt zij uit boeken en internet maar ook uit een tuin- facebook groep: ‘inheemse flora en fauna’. Daar worden tuinervaringen door de leden gedeeld, foto’s geplaatst en tips gegeven. Nog steeds is zij 3 dagen per week op de volkstuin te vinden.

Vanwege ziekte en de droogte is er vorig jaar helaas niet veel van tuinieren gekomen. Nu halen de planten in haar tuin dat ruimschoots in. Maar Ria maakt zich niet meer druk over het woekerende groen, de dringende schilderbeurt van het huisje of de omgewaaide pergola met jarenoude druif. De overblijvende uren waar zij over beschikt besteedt Ria aan studie (wereldfilosofie, antropologie) en aan het werk voor haar woongroep (vroeger als voorzitter, nu als adviseur van het bestuur). Ook voor de organisatie Groei & Bloei Zuid-Kennemerland zou ze zich wel willen inzetten, maar: “eerst even deze klus voor de woongroep afmaken”.

Over de activiteiten van Groei & Bloei zegt Ria: “het is goed dat er wat aandacht is gekomen voor het moestuinieren. Daar is de laatste jaren zoveel belangstelling voor. Heel veel mensen beginnen daar zonder enige kennis aan. Dus breng eens een bezoek aan moestuinen, spreek met de tuinder. “Ga niet alleen maar naar die prachtige siertuinen die al helemaal af zijn”. Inmiddels heeft ze ook aangeboden om de gemeenschappelijke tuin van de woongroep te laten bezichtigen tijdens een van de tuinbezoeken die door onze afdeling worden georganiseerd. We gaan Ria vast nog vaak zien in onze vereniging!

Robbert-Jan de Bruijne

 redactie: gepubliceerd in de nieuwsbrief van oktober 2021.