Zuid-Kennemerland

Van de bestuurstafel

Sinds 16 november hebben wij een nieuwe penningmeester n.l. Paul Ongenae die met algemene stemmen werd gekozen tijdens een extra ALV waar hij zich met veel verve voorstelde.

Wij zijn als bestuur zeer blij met de komst van Paul en wensen hem veel succes. Als eerste heeft hij de enquête voor Zuid-Kennemerland in elkaar gezet waarvan wij volgend jaar de resultaten gaan publiceren.

Landelijk bestuur

Ook in het Landelijk Bestuur zijn er nog al wat wijzigingen. Van Frank Faber werd als voorzitter afscheid genomen. Leen Verbeek werd verwelkomd die per 1 april de nieuwe voorzitter is en die tot zijn pensioen in november, commissaris van de koning van de provincie Flevoland was.

De opvolger van Jan Brouwer, die zijn functie als penningmeester neergelegd had, werd overgenomen door Adri Out.

En als laatste werd algemeen secretaris Flip van Leeuwen tijdens de landelijke besturendag in de bloemetjes gezet.
Op 15 januari 2024 trekt hij na meer dan 27 jaar definitief de deur van het bureau in Zoetermeer achter zich dicht om te gaan genieten van een welverdiend pensioen. Flip wordt opgevolgd door Femke Lampe-Braun die vanaf januari als algemeen directeur in dienst zal treden en het bureau en de vereniging verder zal uitbouwen. 
Femke heeft een uitgebreide staat van dienst als marketing manager bij Philips en Unilever, is gepassioneerd over eetbaar tuinieren, columniste van het tijdschrift Buitenleven en in februari verschijnt haar boek over moestuinieren.

Floriade

Na de laatste teleurstellende Floriade in Almere is er besloten om geen internationale Floriade meer in deze vorm te houden. De naam Floriade is aangeboden aan Groei & Bloei met als voorwaarde dat Groei & Bloei het archief gaat beheren. Stapels dozen, waarin alle documentatie vanaf de eerste Floriade, werden in Zoetermeer afgeleverd. Wie weet wat er in de toekomst nog kan gebeuren met een Groei & Bloei Floriade.