Zuid-Kennemerland

Reserveren en annuleren

Procedure reserveren voor een van onze activiteiten

Aanmelden: U moet zich voor alle activiteiten aanmelden bij de in de aankondiging vermelde persoon en betalen binnen de daarvoor gestelde termijn (uw betaling moet dan bij de penningmeester binnen zijn). Gebeurt dit niet, dan kunt u geen rechten aan uw aanmelding ontlenen. Contante betaling bij aanvang van een activiteit kan alleen bij wijze van uitzondering en met vooraf verleende toestemming van diegene bij wie u zich heeft aangemeld.

Avondtuinbezoeken: De eerste vijf minuten van de opgegeven beltijd is het altijd erg druk en moeilijk voor u om door heen te komen. Iets later gaat dat meestal wat makkelijker. Wij stellen het wel op prijs als u de aangegeven tijd aanhoudt wanneer u zich voor de avondtuinbezoeken opgeeft. Een volgende dag bellen heeft geen zin. Als wij in gesprek zijn s.v.p. niet de voicemail inspreken maar gewoon nog een keer proberen. Per telefoongesprek kunnen maximaal twee leden en/of hun huisgenoten worden opgegeven.

Dagtochten: Hier gelden dezelfde regels. Alleen is hier wel een mogelijkheid om na de aangegeven datum te bellen indien u door omstandigheden verhinderd bent op die avond te bellen. Alleen niet op zon- en feestdagen.

Annulering dagtochten en workshops: In geval van annulering kunnen wij geen enkele restitutie geven. U kunt wel iemand anders in uw plaats laten gaan, mits deze persoon lid is van Groei&Bloei en u de financiële afwikkeling met deze persoon zelf regelt. Ook dient u de reisleidster of organisator hiervan tijdig in kennis te stellen. Wij adviseren u bij een meerdaagse tocht, een annuleringsverzekering af te sluiten.