Zuid-Kennemerland

Interview met Fenna Kiemel

Adopteer gemeentegroen

In deze tijd wandelen we vaker. Door de prachtige duinen, maar ook door de fijne straten in onze regio. Al lopend en kijkend naar de tuinen doen we inspiratie op voor onze eigen tuin. Vallen de stoeptegels met een afbeelding van een geel klavertje u dan ook wel eens op? Altijd in de buurt van gemeentegrond. 
Dankzij het klavertje weten de mensen van groenvoorziening dat zij daar hun heilzame werk niet hoeven uit te voeren. 

Dat betekent dat hier sprake is van, in overheidstaal, burgerparticipatie groen voorzieningen. Er is dan ook een goede kans daar een buurman/vrouw aan het werk te treffen, in plaats van de gemeentelijke groenvoorzieningen. Dit verschijnsel staat ook wel bekend als het programma “adopteer een boomspiegel of ‘het nationale boomspiegelfeest’. Fenna Kiemel van het Team Groen van de gemeente Bloemendaal vertelt over de ervaringen hiermee:
“sinds we afgelopen september aandacht hebben gegeven aan het boomspiegelfeest zijn er 70 nieuwe boomspiegels geadopteerd door inwoners van vooral de kernen Vogelenzang en Bloemendaal. Ook is er zelfs een stuk plantsoen geadopteerd door bewoners van een appartementencomplex in Aerdenhout. Daar gaan zij een perk met wilde bloemen van maken”. 

Adoptie van groen blijft dus niet beperkt tot boomspiegels; ook plantsoenen en grasvelden komen in aanmerking, op voorwaarde dat ze direct aansluitend aan de woning zijn. Over het algemeen zijn de ervaringen van de gemeente hiermee positief. Soms hoopt een deelnemer alleen het stukje grond te annexeren, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Volgens Fenna is het een misverstand dat boomspiegels altijd vrijgehouden moeten worden: “het hangt af van de begroeiing; klimplanten zoals Hedera of erg diep wortelende planten zijn zeker niet goed voor de boom, daar geven wij dan ook geen toestemming voor. Maar wilde bloemen kunnen prima.”

Als aanmoediging in de juiste richting krijgen adoptie-ouders een lijst met plant suggesties en ook nog twee zakjes wilde bloemen zaad van de gemeente, geheel gratis. En natuurlijk de compost bij de milieustraat, ook gratis. Voor grotere projecten is wel subsidie mogelijk. Na aanvraag komt de gemeente het plan en de plek beoordelen, waarna de overeenkomst kan worden getekend. Daarin staan alle spelregels die op deze vorm van adoptie van toepassing zijn. De belangrijkste: de burger is verantwoordelijk voor het onderhoud en voert dat om niet uit. In het gemeenteplantsoen kunnen, in overleg met de gemeente, nieuwe planten worden aangebracht, op kosten van de burger. Aanwijzingen van de gemeente moeten worden opgevolgd en het mag niet leiden tot landjepik of ander gebruik. Bomen mogen niet worden geplant. Opzegtermijn is drie maanden; nieuwe bewoners kunnen in de plaats treden.

Heeft u belangstelling om het gemeentelijk groen voor uw deur en voorraam te verfraaien en zelf te onderhouden? Meldt u dan aan bij uw gemeente. Dat doet u middels een formulier, voor de gemeente Bloemendaal te vinden op www.bloemendaal.nl/projecten/ biodiversiteit-in-bloemendaal. Ook in de gemeenten Haarlem en Heemstede is adoptie mogelijk.

                                              Robbert-Jan de Bruijne

 redactie: gepubliceerd in de nieuwsbrief van januari-maart 2022.