Zuid-Kennemerland

Invasieve planten

Wat zijn invasieve planten? Planten uit andere landen die in ons land geen vijanden hebben (luizen, kevers, zoogdieren, noem maar op), maar die wel tegen onze winters kunnen en zich hier ook vermeerderen. Berucht zijn reuzenspringbalsemien, berenklauw en Japanse duizendknoop (‘Japanese knotweed’). Veel moeras- en waterplanten behoren tot invasieve exoten zoals de grote waternavel (de sloten groeien dicht) en watercrassula. Ook hemelbomen (Ailanthus atissima), die zich tientallen jaren hebben zoet gehouden, beginnen zich nu door een opwarmend klimaat in onze contreien uit te zaaien en mogen waarschijnlijk niet meer gekweekt worden. Men is naarstig bezig om via allerlei methodes hier paal en perk aan te stellen.

                      Jaap Kuijpers

De reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) is een eenjarige plant die zeker 2,5 meter hoog kan worden. De stengels zijn makkelijk uit de grond te trekken als het teveel wordt. Meestal laat ik een aantal planten staan. De hommels en bijen zijn dol op de bloemen. 

 

redactie: gepubliceerd in mei 2022

De moeraslantaarn (Lysichiton) is een oeverplant en in bloei zo’n 1,5 meter. Wanneer hij gaat verwilderen kunnen andere planten volledig worden weggeconcurreerd.

Zaden van de moeraslantaarn blijven minstens negen jaar kiemkrachtig waaruit telkens nieuwe planten kunnen ontstaan. Ook achtergebleven fragmenten van de wortel- stokken kunnen na enkele jaren weer uitgroeien.

De schitterende reuzenberenklauw kan wel een paar meter hoog worden en behoorlijk woekeren. Steek in het vroege voorjaar de wortel van jonge planten 15 tot 20 cm diep uit. Bij de grote en bloeiende planten veroorzaakt het sap in combinatie met zonlicht brandwonden.

De Japanse duizendknoop kan tien centimeter per dag groeien. U kunt jonge planten handmatig weghalen. De knoppen en jonge scheuten zijn te eten. Afhankelijk van de locatie is het effectiever om de grond met de plant af te graven. Op een aantal locaties heeft men Japanse bladvlooien als natuurlijke bestrijder uitgezet. De vlooien zorgen tot nu toe voor heel veel nakomelingen en tasten de planten aan. Wat gaan al die bladvlooien doen als er geen Japanse duizendknopen meer zijn?