Zuid-Kennemerland

Jaarverslag 2021

Bestuurszaken 

Door de coronamaatregelen kwam het bestuur pas voor de eerste keer in juni bij elkaar. In totaal is er in 2021 viermaal vergaderd. Verder overleg ging per mail of telefoon zo vaak als nodig was. Op 31 december 2021 was het bestuur als volgt samengesteld: 
Voorzitter: Inge Retra. Zij werd op 12 oktober tijdens de ALV benoemd. 
Secretaris: Vacature.
Op 12 oktober namen wij na 5 jaar afscheid van Loulou Cevat Penningmeester: Vacature.
Yvonne Hassing trad ook na 5 jaar af, maar blijft als waarnemend penningmeester aan tot er een opvolger is gevonden en is ingewerkt.
Leden: Carla Ruigrok, Jaap Kuijpers en Hans Stolvoort.
Robbert Jan de Bruijne die als aspirant deel uitmaakte van het bestuur, heeft aagegeven alleen de taak van ledenbeheer op zich te nemen en geen deel uit te willen maken van het bestuur.

Ledenadministratie 

Onze ledenadministratie werd op professionele wijze bijgehouden door Robbert- Jan de Bruijne. We zijn dit jaar gegroeid van 563 naar 593 leden. We hadden een ledenaanwas van 70 personen maar helaas heeft ook een aantal weer opgezegd. 

Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief verscheen in 2021 vijfmaal. Om de steeds hogere druk- en verzendkosten te drukken is besloten om in 2022 de maanden januari, februari, maart te combineren evenals oktober, november en december. Zoals voorgaande jaren was de eindredactie in handen van Inge Retra terwijl Hanky Stolvoort de redactie en opmaak voor haar rekening nam. Van het e-mail- adressenbestand dat in de loop der jaren is opgebouwd, werd tussentijds regelmatig gebruikgemaakt om de leden van ad hoc acties op de hoogte te kunnen houden. Dit bestand wordt bijgehouden door Hanky Stolvoort. 

Website 

De website wordt door Chris Cornet op professionele wijze onderhouden.

Algemene Ledenvergadering 

Na ruim anderhalf jaar konden we op 12 oktober gelukkig weer een Algemene Ledenvergadering houden. Er waren door de coronaperikelen minder mensen aanwezig dan gebruikelijk, maar 33 mensen konden de presentielijst tekenen. Roger Downing kreeg het zilveren speldje voor het jarenlang bijhouden van de ledenadministratie. Dit werd hem opgespeld namens het landelijk bestuur, vertegenwoordigd door Jan Brouwer.

Wij namen afscheid van Loulou Cevat (secretaris) en Yvonne Hassing (penningmeester) die voorlopig nog even aanblijft als waarnemend penningmeester totdat haar eventuele opvolger is ingewerkt. Beiden zaten 5 jaar in het bestuur en stelden zich niet herkiesbaar.

Inge Retra, die sinds maart 2021 ad interim voorzitter was, stelde zich beschikbaar en werd bij acclamatie benoemd.
Het financieel jaarverslag werd toegelicht in een PowerPointpresentatie door penningmeester Yvonne Hassing en goegekeurd door de ledenvergadering.

De kascommissie, bestaande uit Anneke Freudenborg, Ria Post en Ankie van de Stadt, heeft de financiële stukken goedgekeurd en het bestuur decharge verleend. Anneke Freudenborg verlaat de commissie na drie jaar en wordt opgevolgd door Cathrien Dermer. 

Bijeenkomsten 

Ons vrijwilligersuitje werd dit jaar georganiseerd door Yvonne Hassing. Op woensdagmiddag 25 augustus was de start bij het station Haarlem om vervolgens onder leiding van George Berenschot diverse hofjes te bezoeken in Haarlem met een onderbreking om een taartje te eten. De 18 deelnemers waren aangenaam verrast door de diverse anekdotes die George uit zijn mouw schudde. 

Op 4 oktober werd er in de Blinkert een avond georganiseerd voor de nieuwe leden. Er waren 17 leden aanwezig. Een Powerpoint presentatie met alle activiteiten van Groei&Bloei Zuid-Kennemerland werd voor de pauze gehouden en na de pauze was er een demonstratie van Paulout van Wessem hoe een bollenmand op te maken, waarna de mand onder de deelnemers werd verloot. De nieuwe leden vonden het een geslaagde avond.

Lezingen 

In plaats van de locatie De Blinkert waren we zeer gelukkig met de ruimte die we in de Kerk van de Nazarener in Haarlem hebben gevonden. In deze ruime zaal kon de 1.5m (een van de Coronamaatregelen) makkelijk worden aangehouden. Bovendien is de geluidsinstallatie van een professionele kwaliteit en de ventilatie voldoet aan alle voorwaarden. Carla Ruigrok organiseerde alle lezingen. 
Op 6 september startten we met ‘Mooie borders, prachtige combinaties’, door Martje van den Bosch, eigenaresse van de Tuinen in Demen. Een goede lezing maar met minder scherpe dia’s. Er waren 26 bezoekers. 
12 oktober na de ALV was er de lezing ‘Tuinen in het nieuwe klimaat’ door Margaret Hop, een interessante en duidelijke lezing bijgewoond door 40 leden. 
8 november de lezing over dahlia’s door Jos Eijking, voorzitter van de Nederlandse Dahlia Vereniging. Een interessant, vrij technisch verhaal met weinig foto’s van dahlia toepassingen in borders. De lezing werd goed bezocht door 60 mensen. 

Plantenruilbeurzen (georganiseerd door Hanky en Hans Stolvoort)

Op zaterdag 10 april was er de mogelijkheid om planten te ruilen bij kwekerij Nursery the Willows van Hanky en Hans Stolvoort. Ditmaal in een andere vorm door de coronamaatregelen. De planten konden een week van tevoren worden afgeleverd en na aanmelding op 10 april worden opgehaald. Hiervan werd slechts door 1 persoon gebruikgemaakt.De plantenruilmarkt werd afgeblazen en men kon in mei eventuele planten bij John Coppens voor het hek van de Volkstuin Wie Zaait Zal Oogsten zetten. Acht leden van Groei&Bloei maakten hier gebruik van. 
De plantenruilbeurs van 9 oktober daarentegen was een groot succes. De opstelling van de tafel met daarop koffie en thee met heerlijke zelf gebakken taarten door Hanky, maakte het voor iedereen mogelijk om afstand te houden. Het aanbod van te ruilen planten was groot. 

Workshops (gecoördineerd door Carla Ruigrok en Paulout van Wessem) 

Dit jaar een online Paasworkshop in week 13. Er waren slechts 6 deelnemers.
Zaaiworkshop 18 april. Werd gehouden door John Coppens op het volkstuinencomplex Wie Zaait Zal Oogsten in Haarlem noord. Er waren twee workshops met elk 6 deelnemers. 
14 augustus Zomerstek door Jaap Kuijpers op de kwekerij van Hanky en Hans Stolvoort. Er was veel belangstelling voor de uitleg van Jaap hoe een stek te maken van zomerplanten en struiken. 14 deelnemers. 
16 oktober workshop de bollenmand maken. Ditmaal in de grote kas van de leverancier in Kudelstaart. Waarschijnlijk door de afstand waren er maar 7 deelnemers. Wel werd door diverse leden een kant en klare mand besteld. 
Kerstworkshop. In overleg met bloemstyliste Nick Markslag werd besloten om de workshop online te houden.
De YouTube opnames werden vanaf 14 december aangeboden. Er werd door 18 personen gebruik van gemaakt, die een tafelstuk in keuze kleuren maakten.

Ledenwerving. 

Jan Brouwer, landelijk penningmeester, attendeerde ons op het succes van een regionale afdeling van Groei&Bloei die ledenwerffolders had geflyerd. In de maanden april en mei werden er 4000 flyers in de brievenbussen van onze regio gestopt door een team van enthousiaste vrijwilligers. Dit leverde 40 nieuwe leden op die dankbaar gebruikmaakten van het welkomstcadeau, een Felcon 14 snoeischaartje.
Ook tijdens een verregende NTS Opentuinendag op Tweede Pinksterdag (24 mei) zorgden Anneke van Elderen en Sophie van Ditzhuijzen voor de ledenwerving. Helaas met wat minder resultaat, te wijten aan het slechte weer.
Op 21 augustus mocht Groei&Bloei met een kraampje op het parkeerterrein van het Stadhuis van de gemeente Bloemendaal zich profileren en aan ledenwerving doen. Deze dag werd georganiseerd voor nieuwe inwoners van Bloemendaal. De dag was een groot succes en we mochten weer een aantal nieuwe leden bijschrijven. 

Dagtochten per bus

Er waren drie geplande busreizen in Nederland en een buitenlandreis.
23 juli dagtocht Noord-Holland. Wij bezochten kwekerij de Bolderik in Wervershoof, de tuin van Piet en Joanna Neefjes in Wervershoof en Ilnacullin in Schellinkhout. 
20 augustus Landgoed Zuylestein in Utrecht, ’t Akkerhuis in Montfoort en de tuin van Nolda Diemer-Broek in Papekop.
24 en 25 september tweedaagse tuinreis naar Overijssel werd op het laatste moment aangepast door het niet doorgaan van Gardenista. Een bezoek aan Gardenistastond n.l. gepland voor de eerste dag. In plaats daarvan werden Landgoed Anningahof in Zwolle, Tuinen Mien Ruys in Dedemsvaart en Jetske’s tuin in de Krim op de eerste dag bezocht en op de tweede dag kwekerij Coen Jansen in Dalfsen, de tuin van Fortmond in Olst en theetuin Kamperfoelie in Gorssel. Van alle tochten zijn door een aantal leden enthousiaste verhalen gepubliceerd in de Nieuwsbrief. Bij alle tochten werd het maximumaantal deelnemers van 30 bereikt. 
De commissie dagtochten stond onder leiding van Inge Retra. Karen van den Bosch, en Jaap Kuijpers maken deel uit van deze commissie.
Inge Retra heeft de taak van het in detail voorbereiden en leiden van de dagtochten. 

De buitenlandreis die oorspronkelijk gepland stond voor september 2020, moest wederom doorgeschoven worden van eind juni naar 1-5 september. De reis met Garden Tours ging naar Sleeswijk Holstein en duurde 5 dagen. Voor de meeste deelnemers was de gewijzigde datum geen probleem maar een aantal moest afhaken wegens andere plannen. 
De commissie buitenlandreizen stond onder leiding van Hans Stolvoort terwijl Susan Dekker en Jaap Kuijpers verder deel uitmaken van deze commissie. 

Zomeravondtuinbezoeken 

Direct na het einde van de lockdown werden op donderdag 10 juni tuinen in Bloemendaal bezocht. 
Op 24 juni gingen de hekken open bij tuineigenaren in Santpoort-Zuid. Vervolgens ging men op 9 juli naar tuinen in Heemstede. 
Op 3 augustus werden andere tuinen in Heemstede bekeken. Het seizoen werd  afgesloten met een bezoek aan de tuinen van het Van Loghem-complex in Haarlem-Zuid. Deze zomeravondtuinbezoeken werden druk bezocht. 
Zij werden georganiseerd door de Commissie zomeravondtuinbezoek onder leiding van Jan Brouwer en verder bestaande uit Antoinette Andriessen, Karen van den Bosch, Sieka Dapper en Thrés Schepers. 

Afvaardiging naar rayon en AV 

28 augustus de Rayondag, die vorig jaar ook niet kon doorgaan, werd dit jaar door ons georganiseerd op het Landje van de Boer in Bloemendaal. In de ochtend was er een lezing van Erik de Jong, bestuurslid van het Landje, over de geschiedenis ervan en de projecten die er plaatsvinden. Na een kijkje in de tuin gaf hij een lezing met de titel ‘De tuin als spiegel’, over de rol die de tuin door de eeuwen heen heeft gespeeld. Hij is emeritus hoogleraar Cultuur, Landschap en Natuur aan de Universiteit van Amsterdam. Na de lunch kon men een bezoek brengen aan Thijsse’s Hof onder begeleiding van Yvonne Hassing. Er waren 18 deelnemers.

De Nationale Besturendag werd dit jaar in Appeltern gehouden op 9 oktober en de rayonbijeenkomst in Heiloo op 27 oktober. 
Carla Ruigrok vertegenwoordigde op beide dagen het bestuur. 

31 Januari 2022 
Inge Retra 
Voorzitter en a.i secretaris