Zuid-Kennemerland

Jaarverslag 2023

Bestuurszaken

In maart is Wilma Lo-A -Tjong om gezondheidsredenen met het penningmeesterschap gestopt, waarna oud-penningmeester Yvonne Hassing het weer van haar heeft overgenomen. Tijdens een ingelaste ALV op 16 november is Paul Ongenae als nieuwe penningmeester aangetreden. Het bestuur is in 2023 vijf maal bij elkaar gekomen om te vergaderen. Verder is er veelvuldig overleg geweest per email of telefoon. Op 31 december 2023 was het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter: Inge Retra

Secretaris: Yvonne Hassing

Penningmeester: Paul Ongenae

Leden: Carla Ruigrok, Jaap Kuijpers en Hans Stolvoort

Ledenadministratie

De ledenadministratie is het afgelopen jaar overgenomen door Chris Cornet, die ook onze website bijhoudt. Helaas zijn er veel opzeggingen en minder aanmeldingen geweest, zodat het ledental afgenomen is van 534 naar 477.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief is in 2023 vijf maal verschenen. De eindredactie was weer in handen van Inge Retra en de opmaak werd verzorgd door Hanky Stolvoort. Tussentijds zijn er regelmatig nieuwflitsen aan ons emailadressenbestand gestuurd, omdat niet alle activiteiten zo lang van tevoren bekend zijn dat ze in de nieuwsbrief kunnen worden opgenomen. 

Website

De website werd weer vakkundig bijgehouden door Chris Cornet.

Algemene ledenvergadering 

De algemene ledenvergadering vond plaats op 13 april. Voorzitter Inge Retravroeg aan de aanwezigen hoe ze dachten over onze deelname aan steeds meer biodiversiteitsprojecten en of ze daar eventueel aan mee wilde werken. Het financieel jaarverslag werd toegelicht door waarnemend penningmeester Yvonne Hassing. De kascommissie, bestaande uit Ankie van de Stadt, Cathrien Dermer en Sieka Dapper, heeft de financiële stukken goedgekeurd en het bestuur decharge verleend. Ankie van de Stadt verlaat de commissie en wordt opgevolgd door Jan Brouwer.

Lezingen

In 2023 zijn door Carla Ruigrok de volgende lezingen georganiseerd in de Kerk van de Nazarener:

12 januari: Presentatie buitenlandreis 2023, door Inge Retra en Hanky Stolvoort (foto’s)

16 februari: Maak een bloemenzee in je tuin, door Anneke van de Werff

16 maart: Het Leuke Landleven, (moes)tuinieren in hart en nieren, Henny van der Wilt

13 april: Planten en dieren in en rond de vijver, door Frans van der Graaf 

12 oktober: Nu actie voor onze voorjaarstuin, door Marieke Nolsen 

16 november: Bomen in herfst en winter, door Frans van Bussel.

De lezingen werden over het algemeen goed bezocht.

Plantenruilmarkten

De plantenruilmarkten op 29 april en 21 oktober op de kwekerij van Hans en Hanky Stolvoort werden weer druk bezocht, mede dankzij de koffie en heerlijke baksels van Hanky en haar dochter. Er was veel aanbod en iedereen ging weer tevreden met nieuwe planten naar huis. 

Workshops

De workshop ‘Snoeien met Jaap Kuipers’ kon helaas geen doorgang vinden. Op 23 april heeft John Coppens een workshop zaaien gegeven op volkstuincomplex Wie Zaait Zal Oogsten. Ook zijn er weer diverse workshops bloemschikken gegeven door Paulout van Wessem: een paasworkshop op 2 april, een workshop bollenmand vullen op 4 november en een kerstworkshop op 17 december. De bloemschikworkshops worden georganiseerd door Paulout van Wessem en Carla Ruigrok. 

Dagtochten per bus

De eerste dagtocht was op 28 april, naar drie bollentuinen in Utrecht. Op 13 mei ging de bus naar de tuindagen van Beervelde. Dit was een gecombineerde dagtocht met afdeling Midden-Kennemerland. De 2-daagse tocht vond dit jaar plaats op 10 juni/1 juli en ging naar Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen. Tenslotte was er op 28 juli een dagtocht naar Noord-Holland. Ook dit jaar was er veel animo voor de dagtochten. De commissie dagtochten bestond uit Inge Retra, Karen van den Bosch en Jaap Kuipers. De organisatie van de tochten is in handen van Inge Retra. 

Buitenlandreis

De 6-daagse buitenlandreis met Garden Tours naar Kent en Sussex van 3-8 september werd in eerste instantie afgelast omdat er niet genoeg deelnemers waren. Later was er de mogelijkheid om deel te nemen aan een 4-daagse reis van Garden Tours naar dezelfde bestemming, van 15-18 september. Dit was een reis met open inschrijving. Van onze afdeling ging er een groep mee, ook enkele van Midden-Kennemerland. 

De commissie buitenlandreis bestond uit Hans Stolvoort, Susan Dekker en Jaap Kuipers.

(Avond)tuinbezoeken

In 2023 vonden de volgende (avondtuinbezoeken plaats:

17 maart ochtendbezoek twee tuinen in het centrum van Haarlem

23 mei zomeravondtuinbezoek in Bentveld

4 juli avondtuinbezoek in Heemstede en Aerdenhout

27 juli avondtuinbezoek in Bennebroek

31 augustus avondtuinbezoek Aerdenhout

De avondtuincommissie bestond uit Jan Brouwer, Karen van de Bosch, Sieka Dapper, Antoinette Lefebvre en Thrés Schepers

Excursiecommissie

De excursiecommissie heeft het afgelopen jaar twee excursies georganiseerd. Helaas was er te weinig belangstelling voor de eerste excursie, die naar de Hortus Bulborum in Limmen zou gaan, misschien omdat we daar al eerder waren geweest. De tweede ging naar heempark de Braak in Amstelveen, waar dit jaar wel genoeg belangstelling voor was, met een rondleiding door Jaap Kuijpers. Een derde excursie naar park Frankendael en de tuinen van Darwin in Amsterdam Oost moest helaas worden afgelast.  

De commissie excursies bestond uit Yvonne Hassing, Liesbeth van Steijn en Marijke van Daalen.

Open tuinendagen

Er waren in 2024 twee opentuinendagen:

29 mei Opentuinendag NTS, waar Groei & Bloei leden ook welkom waren;

18 juni Opentuinendag Groei & Bloei, georganiseerd door de avondtuincommissie.

Deelname aan biodiversiteitsprojecten

In 2023 hebben we meegedaan aan diverse biodiversiteitsprojecten:

Op 25 maart hebben Carla Ruigrok en Inge Retra planten uitgedeeld en advies gegeven op de compostdag met tegelwipactie van de gemeente Bloemendaal. Op 23 september had Haarlem een regelwipactie, waaraan Nellie Zwetsloot, Loulou Cevat, Inge Retra en Yvonne Hassing hebben meegeholpen. Op 14 oktober was Bloemendaal weer aan de beurt met een tegelwipactie in Bennebroek, waar Agneta Markusse, Anneke Freudenborg en Yvonne Hassing planten hebben uitgedeeld en Carla Ruigrok met een G&B stand heeft gestaan. Tenslotte was er op 24 november een plantestafette in IJmuiden, een project in allerlei gemeenten in Noord-Holland, waar Ria Post en Liesbeth Starreveld met o.a. schoolkinderen een stuk grond hebben beplant met bomen en struiken  en bloemenmengsels hebben gezaaid. 

PR en ledenwerving

De PR was in goede handen bij Liesbeth van Steijn, die artikelen naar de nieuwsbladen stuurde en zorgde voor de bemensing van de stand, voor de opentuinendagen in samenwerking met Jan Brouwer. 

1 April hebben we met een stand gestaan op de gecombineerde lente- en biomarkt van de Haarlemmer kweektuin. Zondag 29 mei zijn er leden geworven tijdens de opentuinendag van de Tuinenstichting en op zondag 18 juni tijdens de opentuinendag van Groei & Bloei. Tenslotte hebben we zaterdag 14 oktober leden kunnen werven tijdens de tegelwipactie van de gemeente Bloemendaal in Bennebroek. 

Vrijwilligersuitje

5 Augustus was er een uitje voor onze vrijwilligers naar de Historische Tuin in Aalsmeer, helaas met regen. Eerst konden we zelf rondkijken in het museum, de tuin en de kassen, daarna was er thee met taart in het gezellige café en tenslotte maakten we een boottocht langs de seringentuinen.

Afvaardiging naar ledenraad, rayon en besturendag

Inge Retra heeft vergaderingen van de ledenraad bijgewoond. De rayonvergaderingen zijn bezocht door Carla Ruigrok en Inge Retra. In oktober was de rayonvergadering bij onze afdeling. De rayondag op 9 september in Heiloo is bijgewoond door Inge Retra, Carla Ruigrok, Paul Ongenae en Yvonne Hassing. 

Tenslotte hebben Inge Retra en Carla Ruigrok op 7 oktober het bestuur vertegenwoordigd tijdens de landelijke besturendag op Mariënwaerdt. 

4 februari 2024, Yvonne Hassing