Zuid-Kennemerland

Papieren nieuwsbrief

Velen van u ontvangen zowel de papieren versie als de digitale. De productiekosten lopen de laatste jaren steeds meer op en sinds de fusie van Sandd met Post NL is het aandeel verzendkosten nog meer gestegen. Dit geeft een verontrustend beeld voor onze financiële situatie de komende jaren.
Leest u alleen de digitale versie of juist de papieren versie? 

Als u de papierenversie niet langer wilt ontvangen stuur dan een mail naar chris(at)cornet.org U blijft de digitale versie wel ontvangen. Wij danken u voor uw medewerking.