Zuid-Kennemerland

Uitreiking attentie trouwe leden op 11 april

Op ons nieuwe initiatief om trouwe leden die 40 jaar en langer lid zijn, uit te nodigen voor de Algemene Leden Vergadering en hen ter plekke te bedanken voor hun lidmaatschap en het overhandigen van een attentie, hadden er 14 gereageerd en waren uiteindelijk 11 personen aanwezig. Voorzitter Inge Retra overhandigde hen een zilveren Groei&Bloei speldje en vroeg nog speciale aandacht voor Roos Hogesteijn en Frans Boelé die al vanaf 1968 lid zijn. 

Hans Stolvoort, die na 17 jaar in het bestuur te hebben gezeten aftrad, was helaas deze avond niet aanwezig. Tijdens de plantenruilochtend op zaterdag 13 april kon Inge hem toch nog namens het landelijk bestuur bedanken voor zijn jarenlange werkzaamheden en hem de oorkonde uitreiken en het speldje overhandigen. 

redactie: gepubliceerd in mei 2024.