Zuid-Kennemerland

Vaartochtje door Haarlem

30 juni 2019 Vaartochtje door Haarlemse binnenwateren: een impressie

Het zachte klotsen van het Spaarne-water tegen de wallenkant werd aardig overstemd door het geroezemoes van vele vrijwilligers van onze vereniging (en hun partners) op de vroege zondagochtend van 30 juni.

Het intense blauw van de hemel en de weerspiegeling van de historische entourage in het water zullen de goegemeente zeker bekoord hebben, wachtend op de afvaart aan de kade. Het weer was uitgelezen: zonnig, niet te heet....velen waren op de fiets gekomen. Tijdens het inschepen – (ja, wel goed bukken, want boem is ho....dat arme zere hoofd) – zagen we de appeltaartpunten en de koffiekannen op de tafeltjes al klaar staan: wat een verrassend en gastvrij welkom! Trossen los en.... het grote genieten en smullen kon beginnen!

Haarlem vanaf het water bewonderen is een aparte belevenis; fraaie grachtenpanden uit vroeger eeuwen glijden voorbij......oude woudreuzen langs de vaarroute laten zich van hun beste kant zien en staan volop in zomertooi.....malva’s, papavers en stokrozen wapperen kleurig en fier op de hoge kademuren. In de boeggolf kan een verschrikte fuut het vege lijf ternauwernood redden en een schichtige meerkoet maakt dat ie wegkomt. We zijn zeker niet de enigen in de grachten deze morgen; bij de lage bruggen moet onze schipper voorzichtig manoeuvreren......tegenliggers – zelfs in pieremachochels – in ‘ons’ vaarwater!

Ondertussen klinkt er een monotone vrouwenstem uit de luidsprekers met informatie over de interessante bezienswaardigheden aan stuur- en bakboord.... wel goed opletten......menigeen kwebbelt er luid en lekker doorheen.....gezelligheid is troef vanochtend. Dit genoeglijke uurtje is verstreken voor we er erg in hebben; het was een top-uitje!

Heel hartelijk dank, bestuur!

 

Hélène Cornet-Verkleij