Zuid-Kennemerland

Jan Brouwer benoemd tot landelijk penningmeester

Onze voormalige voorzitter is door de landelijke ledenraad van Groei&Bloei gekozen als penningmeester en tevens als vice voorzitter. Het bestuur van Groei&Bloei Zuid-Kennemerland feliciteert hem met deze benoeming en wenst hem veel succes. 

 redactie: gepubliceerd in de nieuwsbrief van april 2021.