Zuid-Kennemerland

Jaarverslag 2020

Bestuurszaken

Het bestuur kwam drie maal bij elkaar om te vergaderen. Verder overleg ging per mail of telefoon zo vaak als nodig was. Op 31 december 2020 is het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter: Vacant, ad interim Inge Retra; Secretaris: Loulou Cevat; Penningmeester: Yvonne Hassing;
Leden: Carla Ruigrok, Jaap Kuijpers en Hans Stolvoort, Robbert-Jan de Bruijne (aspirant)

Ledenadministratie

Onze ledenadministratie werd op professionele wijze bijgehouden door Robbert-Jan de Bruijne en Roger Downing. Een groot deel van de werkzaamheden rond de ledenadministratie is in de loop van dit jaar van Roger Downing overgenomen door Robbert-Jan de Bruijne. Groei & Bloei Zuid-Kennemerland begon het jaar met 593 leden. Eind 2020 telde de afdeling 560 leden.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief verscheen in 2020 vijf maal. Inge Retra treedt op als eindredacteur en Hanky Stolvoort neemt de redactie en opmaak voor haar rekening. Veel leden ontvangen de nieuwsbrief zowel in de papieren versie als per e-mail. Er is een e- mail-adressenbestand opgebouwd, waarmee we veel leden ook tussentijds kunnen bereiken. Het e-mailadressenbestand wordt door Hanky Stolvoort onderhouden.

Website

De website wordt door Chris Cornet op professionele wijze onderhouden.

Algemene Ledenvergadering

10 maart. Er waren 60 aanwezigen inclusief vijf bestuursleden. Het verslag van deze vergadering is op aanvraag beschikbaar bij de secretaris. Tijdens deze vergadering is afscheid genomen van Jan Brouwer als voorzitter.

Lezingen e.d.

Carla Ruigrok organiseerde in het verslagjaar de volgende lezingen:
14 januari: ‘Vaste planten in de praktijk’, door Cor Bras; 
10 februari: ‘De moestuin, het wel en wee’, door Wessel van Schagen.
10 maart: ‘Tuinen in Engeland’, door Piet Boersma

De overige, geplande lezingen zullen, indien mogelijk, doorgeschoven worden naar 2021.

Plantenruilbeurzen

(georganiseerd door Hans Stolvoort)
De geplande plantenruilbeurzen van 25 april en van 24 oktober op de kwekerij van Hans en Hanky Stolvoort werden geannuleerd.


Cursussen

21 maart: Snoeien met Jaap. Deze workshop werd geannuleerd.
Workshops (gecoördineerd door Carla Ruigrok en Paulout van Wessem)
5 t/m 8 november, herfstworkshop, o.l.v. Nicky Markslag, online beschikbaar.
Half december, kerstworkshop online

Ledenwerving.

Doordat alle evenementen, waarbij onze afdeling doorgaans aanwezig is om leden te werven, geannuleerd waren, is de aanwas van ons ledenbestand alleen toe te schrijven aan nieuwe abonnementen op het blad Groei en Bloei en bezoek aan onze website.

Dagtochten per bus

22 februari: Sneeuwklokjes dagtocht.
Alle andere geplande dagtochten werden geannuleerd en zo mogelijk verschoven naar 2021. 
Deze tochten werden voorbereid door de Commissie dagtochten, die onder leiding stond van Inge Retra.
Verder maakten Karen van den Bosch, en Jaap Kuijpers deel uit van deze commissie. Inge Retra heeft de taak van het in detail voorbereiden en leiden van de dagtochten.

Zomeravondtuinbezoeken

Op 17 en 23 juni was er een avondopenstelling in Zwanenburg en Halfweg.
2 juli, tuinbezoek in Bloemendaal
13 juli, tuinbezoek in Heemstede 
30 juli, tuinbezoek in Aerdenhout
13 augustus, bezoek aan tuinen in Haarlem Zuid en Heemstede
27 augustus, bezoek aan tuinen in Aerdenhout

Nationale Tuinweek

De landelijke Nationale Tuinweek werd geannuleerd.

Buitenlandse tuinenreis

De geplande reis naar Sleeswijk Holstein werd geannuleerd en verplaatst naar 2021.

Afvaardiging naar rayon en AV

De vergaderingen van het rayon en de AV werden geannuleerd.

Kascommissie

De kascommissie bestond dit jaar uit Anneke Freudenborg, Ria Post en Ankie van de Stadt

November 2020
Loulou Cevat
Secretaris Zuid-Kennemerland 

 redactie: gepubliceerd in de nieuwsbrief van januari 2021