Zuid-Kennemerland

Jaarverslag 2019

Bestuurszaken

Het bestuur kwam zes maal bij elkaar om te vergaderen. Het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) kwam één maal bij elkaar. Verder overleg ging per mail of telefoon zo vaak als nodig was. Op 31 december 2019 was het bestuur als volgt samengesteld: 
Voorzitter: Jan Brouwer; Secretaris: Loulou Cevat; Penningmeester: Yvonne Hassing; Leden: Inge Retra, Carla Ruigrok, Jaap Kuijpers Hans Stolvoort.

Ledenadministratie. Onze ledenadministratie werd op professionele wijze bijgehouden door Roger Downing. Groei & Bloei Zuid-Kennemerland begon het jaar met 552 leden. Eind 2019 telde de afdeling 593 leden. Een stijging van 7,4%.

Nieuwsbrief. De nieuwsbrief verscheen in 2019 zes maal. Inge Retra treedt op als eindredacteur en Hanky Stolvoort neemt de redactie en opmaak voor haar rekening. Veel leden ontvangen de nieuwsbrief zowel in de papieren versie als per e-mail. Er is een e-mail-adressenbestand opgebouwd, waarmee we veel leden ook tussentijds kunnen bereiken. Het e-mailadressenbestand wordt door Hanky Stolvoort onderhouden. Tussentijdse berichten aan de leden en reminders voor activiteiten worden door de voorzitter gemaakt.

Website. De website wordt door Chris Cornet op professionele wijze onderhouden.

Algemene Ledenvergadering. 5 maart. Er waren 42 aanwezigen inclusief zes bestuursleden. Het verslag van deze vergadering is op aanvraag beschikbaar bij de secretaris.

Lustrum 140 jaar. In 2019 bestond afdeling Zuid-Kennemerland 140 jaar. Ter gelegenheid hiervan werden de volgende extra activiteiten georganiseerd: 
23 maart: Rondleiding stinzenplanten Thijsse’s Hof.
7 april: Workshop zaaien van een- en tweejarigen. 
25 april: Excursie Hortus Bulborum in Limmen. 
8 mei: Excursie Thijssepark in Amstelveen. 
29 juni: workshop zomerstek maken. 
10 augustus: Excursie Hortus Alkmaar. Deze is niet doorgegaan wegens code rood. 
31 augustus: Bomenexcursie Begraafplaats Kleverlaan in Haarlem. 
4 oktober: pompoenenworkshop. Deze is niet doorgegaan wegens gebrek aan belangstelling. 
16 oktober: Lustrumavond met lezing door Dirk Slagter over vlinders in onze regio, lezing door Ad van Nood over bijen en lezing door Margot Timmer over toepassing van vlinder- en bijenplanten in onze tuinen.

De lustrumactiviteiten werden georganiseerd door de lustrumcommissie, bestaande uit Yvonne Hassing, Pien Hammerstein en Inge Retra. De lustrumavond werd georganiseerd door Yvonne Hassing en Jan Brouwer.

Lezingen e.d. Carla Ruigrok organiseerde in het verslagjaar de volgende lezingen:
8 januari: ‘Van snoeien tot oogsten’, door Pé van der Gracht en Rogier Tan. 
5 februari: Lezing over planten en bomen met een imagoprobleem, door Cor van Gelderen. 
5 maart: ‘De magie van tuinieren’, door Wim Paul van der Ploeg. 
9 april: ‘Bloemen en insecten, niet zonder elkaar’, door Frans van Bussel. 
25 november: Presentatie tuinenreis Normandië, door Anuschka Putters en Hanky Stolvoort.

Plantenruilbeurzen 
(georganiseerd door Hans Stolvoort)
20 april en 19 oktober op de kwekerij van Hans en Hanky Stolvoort met koffie en gebak.

Cursussen 
27 februari en 13 maart: theorieavonden Biologisch-dynamisch tuinieren o.l.v. Simon Kranenburg; 31 mei en 2 juni bezoek aan de ‘Hidden Garden’ van Simon. 
16 maart: Snoeien met Jaap. 

Workshops (gecoördineerd door Carla Ruigrok en Paulout van Wessem) 
16 april: voorjaarsworkshop met Nicky Markslag. 
2 november: herfstworkshop met Nicky Markslag. 
12 oktober: Bollenmand vullen met Paulout van Wessem. 
15 december : Kerstworkshop met Nicky Markslag. 
De workshops waren (bijna) volgeboekt en zeer geslaagd. 

Ledenwerving 
13/14 april: Voorjaarsevenement op de Haarlemmer kweektuin. 
15/13 april: De Nieuwe Bavo Bloeit, waar tevens de werkstukken te bezichtigen waren van de aldaar gehouden Regiokampioenschappen Bloemschikken (Noord-Holland en Utrecht) van Groei&Bloei. 
10 juni: Opengestelde tuinen i.s.m. de NTS.
16 juni: Open Tuinenfietstocht. 

Bij elk van de hierboven genoemde manifestaties waren we aanwezig met een team van geestdriftige ledenwervers. 
Carla Ruigrok coördineerde de ledenwerving bij de Nieuwe Bavo Bloeit. Jan Brouwer was verantwoordelijk voor de ledenwerving bij de drie andere manifestaties. Dankzij een groep enthousiaste vrijwilligers heeft onze vereniging zelf er in 2019 veel nieuwe leden bij gekregen. Vooral hierdoor steeg het ledenaantal met 41 leden.

Avond voor nieuwe leden. 
Op 25 februari werd een avond gehouden voor de nieuwe leden, waarop zij konden kennismaken met het bestuur en elkaar en vragen konden stellen. Ook was er een workshop zaaien en stekken. Er waren 23 belangstellenden.

Dagtochten per bus. 
17 mei: dagtocht Gardenista. 
5- 6 juli: Tweedaagse tuinenreis naar Drenthe, Groningen en Friesland. 
1 augustus: dagtocht Zuid-Holland. 
7 september: dagtocht Betuwe. 
Deze tochten werden voorbereid door de Commissie dagtochten, die onder leiding stond van Inge Retra. Verder maakten Karen van den Bosch, Tonske Captein, Gerry Bouma en Jaap Kuijpers deel uit van deze commissie.
Inge Retra heeft de taak van het in detail voorbereiden en leiden van de dagtochten. De deelnemers waren zeer tevreden over de kwaliteit van de bezochte tuinen.

Zomeravondtuinbezoeken. 
28 mei, 2 juli, 24 juli en 22 augustus: bezoek aan particuliere tuinen en een volkstuinencomplex in Bloemendaal, Heemstede en Haarlem. 
Deze zomeravondtuinbezoeken werden druk bezocht en georganiseerd door de Commissie zomeravondtuinbezoek onder leiding van Jan Brouwer en verder bestaande uit Antoinette Andriessen, Karen van den Bosch, Sieka Dapper en Thrés Schepers.

Nationale Tuinweek. 
Landelijk werd een Nationale Tuinweek georganiseerd met als doel onze vereniging wat meer op de kaart te zetten. Het thema was: ‘De levende Tuin’. In deze week organiseerde onze afdeling: 10 juni: Vier opengestelde tuinen in Heemstede en Aerdenhout i.s.m. De Nationale Tuinenstichting. Deze dag werd georganiseerd door Jan Brouwer. 16 juni: Fietstocht langs acht opengestelde particuliere tuinen in Aerdenhout en Bentveld. Deze dag werd georganiseerd door Yvonne Hassing en Loulou Cevat. 

Buitenlandse tuinenreis. 
12 t/m 16 september: Normandië. De reis was volgeboekt. De deelnemers waren enthousiast over deze reis.
De traditionele fotoreünie vond dit jaar plaats op 5 oktober. Deze reünie was een succes. 
De reis werd voorbereid door de Commissie buitenlandreis, die bestond uit Hans Stolvoort (voorzitter), Susan Dekker, Jaap Kuijpers en Gillian Downing. Hanky Stolvoort heeft weer een prachtig boekje met verslagen van de bezochte tuinen gemaakt.

Afvaardiging naar rayon en AV 
In de loop van het verslagjaar vergaderde een afvaardiging van het bestuur (Jan en Carla) twee maal met afgevaardigden van de andere afdelingen in ons rayon (z.g. rayonvergaderingen). De Algemene Ledenvergaderingen van de KMTP in juni en november werden bijge- woond door Jan Brouwer. 

Kascommissie. 
De kascommissie bestond dit jaar uit Sieka Dapper, Anneke Freudenborg en Ria Post.

Januari 2020, Loulou Cevat, Secretaris Zuid-Kennemerland

Enkele foto's uit 2019.

Zie ook de terugblikken uit 2019.