Zuid-Kennemerland

Gevolgen Corana

Vanwege de beperkingen door het corona virus is ons programma aangepast. Zo zullen er dit jaar geen dagtochten worden georganiseerd; ook de tweedaagse tocht en de buitenlandreis zijn vervallen. Vooralsnog staan er in het najaar geen lezingen op het programma.
Via deze website en ons e-mail bestand houden we u zo veel mogelijk op de hoogte.

Gelukkig konden we na het versoepelen van de regels weer een activiteit opstarten en wel de avondtuinbezoeken. Helaas wel in kleinere clubjes dan wij gewend zijn waardoor wij toch wel wat mensen moeten teleurstellen, die er graag bij hadden zijn. Ook de plantenruilbeurs in oktober staat weer op het programma bij Hanky en Hans Stolvoort.
De tuinen die we voor dit jaar hadden gepland, kunnen we over het algemeen niet bezoeken omdat de anderhalvemeter-regel daar door de omvang van de tuinen niet kan worden gehandhaafd. We weten dat er over nut en noodzaak van deze regel - zeker in de buitenlucht - verschillend wordt gedacht, maar als vereniging willen we ons aan de regels houden. 
De formule die we de afgelopen decennia hebben ontwikkeld, houdt in dat we voor het zomeravondtuinbezoek voor onze leden steeds een paar tuinen waar we nog nooit zijn geweest of die we langer dan vijf jaar geleden hebben bezocht, gaan bekijken. Die formule moeten we dit jaar loslaten, omdat de meeste tuinen te klein zijn om die anderhalvemeter-regel te handhaven. 
De komende maanden gaan we daarom wat grotere tuinen bezoeken die we recent hebben bezocht, of die aan de Opentuinendagen hebben meegedaan. We bezoeken de tuinen in twee groepen van maximaal 15 deelnemers, die steeds om 19.00 van de verzamelpunten vertrekken. De groepen blijven maximaal drie kwartier in de eerste tuin. Zie onze agenda. 

U kunt foto's en kleine filmpjes opsturen naar de webmaster; zo kunnen we toch nog elkaar’s tuinen en balkons bewonderen.  We zijn nog aan het experimenteren, dus foto's en/of filmpjes kunnen verschijnen en wellicht weer verdwijnen. 
Bekijk onze tuinen in voorjaar in april, voorjaar in mei, lente in Corona tijd, lente bij Jaap, wandelen door tuinen en de tuin van Karel Bakker.

PS: Mijn favoriete tuinboek.

Voor enkele boekbesprekingen zie:

Een tuin voor bijen & vlinders en

Het plaagdierboek

PS: Leuke digitale nieuwsbrieven

Zie hier voor enkele leuke digitale nieuwsbrieven