Zuid-Kennemerland

Gevolgen Corona

Vanwege de beperkingen door het corona virus is ons programma vanaf half maart 2020 aangepast. Zo moesten in 2020 de dagtochten, de tweedaagse tocht en de buitenlandreis vervallen. In de zomer konden gelukkig een aantal activiteiten buiten wel doorgang vinden.

Helaas is door de strengere regels vanaf begin oktober ons hele programma voor de rest van 2020 geannuleerd. De plantenmarkt bij Hans en Hanky Stolvoort moest dus ook vervallen.
Via deze website en ons e-mail bestand hielden en houden we u zo veel mogelijk op de hoogte.

Gelukkig konden we na het versoepelen van de regels in de zomerperiode van 2020 wel starten met de avondtuinbezoeken. Helaas wel in kleinere clubjes dan wij gewend waren waardoor wij toch wel wat mensen moesten teleurstellen, die er graag bij hadden willen zijn. 
De tuinen die we voor dit jaar hadden gepland, konden we over het algemeen niet bezoeken omdat de anderhalvemeter-regel daar door de omvang van de tuinen niet kon worden gehandhaafd. 
De formule die we de afgelopen decennia hadden ontwikkeld, hield in dat we voor het zomeravondtuinbezoek voor onze leden steeds een paar tuinen waar we nog nooit waren geweest of die we langer dan vijf jaar geleden hadden bezocht, gingen bekijken. Die formule moesten we dit jaar loslaten, omdat de meeste tuinen te klein zijn om die anderhalvemeter-regel te handhaven. 
Daarom hebben we wat grotere tuinen bezocht die we recentelijk al hadden gezien of die aan de Opentuinendagen hadden meegedaan. We bezochten de tuinen in twee groepen van maximaal 15 deelnemers, die steeds om 19.00 van de verzamelpunten vertrokkenDe groepen bleven maximaal drie kwartier in de eerstbezochte tuin. Zie ons jaarprogramma voor 2020. 

Halverwege het jaar 2021 kwamen we geleidelijk toe aan onze normale activiteiten. Zie het programma 2021.

Helaas werden in het najaar van 2021 de maatregelen weer aangescherpt. Het ziet er naar uit dat ons programma tot half januari 2022 vervalt.

 

PS: Mijn favoriete tuinboek.

Voor enkele boekbesprekingen zie:

Een tuin voor bijen & vlinders en

Het plaagdierboek

PS: Leuke digitale nieuwsbrieven

Zie hier voor enkele leuke digitale nieuwsbrieven