Zuid-Kennemerland

Column Eva Kocacs

Wie is Eva Kovacs?

Eva Kovacs is tuinontwerper, tuinfotograaf en groenschrijver. Geboren in Hongarije, woont sinds 1975 in Nederland. Werkte jaren in haar vak als grafisch vormgever in de reclamewereld.  Vanaf  1988 is een nieuwe dimensie in haar vormgeven toegetreden, het ontwerpen van tuinen. Eigenaar van Kennemertuinen, buro voor tuinontwerp en tuinadvies. Redactielid van het Tuinjournaal van de Nederlandse Tuinenstichting. Docente tuinontwerpen aan de Haarlemse Volksuniversiteit. Groenpublikaties in binnen- en buitenland. Begeleidt de tuin-vrijwilligersgroep van  het Gymnasium Felisenum in Velsen-Zuid (ontwerp door Kennemertuinen, in 2000). Studies: fotografie en grafische vormgeving in Budapest, Tuinarchitectuurgeschiedenis en Architectuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bereikbaar 0255-540011 of info(at)kennemertuinen.nl.  Zie ook website www.kennemertuinen.nl 

 

De zichtbare en onzichtbare lijnen van de tuin 

Een geslaagde tuin is een samenhang van goed doordachte zichtbare en onzichtbare lijnen. Met de zichtbare lijnen wordt de tuin ruimtelijk ingedeeld. De lijnen begrenzen en verbinden de verschillende tuinonderdelen waaraan functies worden toegekend. Hoe deze oppervlakken en functies met elkaar én met de woning en omgeving samenhangen, vormt het belangrijkste deel van het tuinontwerpen.

Naast een praktische en logische tuinindeling, die ook nog eens uitvoerbaar moet zijn, toont een goed ontworpen tuin aangename verhoudingen. Hierbij komt mijn ervaring als grafisch vormgever goed van pas, alles draait om een boeiende en evenwichtige indeling en om mooie composities. De overeenkomst tussen beide is groot. Je begint met een leeg vel papier en met behulp van lijnen verdeel je het oppervlak. Een groot verschil is, dat de tuin een met dynamische vormen (de planten) gevulde, driedimensionale ruimte is. Ik ben van mening, dat alleen duidelijk en ordelijk ontworpen lijnen in deze altijd veranderende vormen evenwicht kunnen brengen. Daarom heeft een krachtige lijnvoering, in ieder geval in de directe omgeving van de woning, mijn voorkeur. Om samenhang te creëren gebruik ik graag de lijnen en maatvoering van het huis die ik doortrek naar de tuin. Vaak kies ik in mijn tuinontwerpen de langste zichtlijn vanuit de woning als basislijn van de tuin. Het bevordert niet alleen de samenhang tussen binnen en buiten, maar een goed ontworpen zichtlijn kan de tuin dieper, ruimer laten lijken. Dit basisprincipe is al met succes  in de renaissance tuinkunst toegepast en tijdens de barok verder geperfectioneerd. Een zichtlijn kan heel goed worden versterkt door allerlei tuinelementen, zoals paden, spiegelvijvers, bomenrijen, hagen, enz.

Nog belangrijker dan goed ontworpen lijnen, vind ik de inhoudelijke lijn, het concept van de tuin. Dit betekent dat de gebruiker enerzijds goed moet nadenken waarvoor zij of hij de tuin wil gebruiken, wat voor functie zij de tuin wil geven. Anderzijds is het vaststellen van hun smaak is bepalend voor de lijnvoering, materiaalgebruik en detaillering, die weer in belangrijke mate de sfeer bepalen.

In mijn ogen is een duidelijke visie onmisbaar voor een geslaagd ontwerp en duurzaam succes is alleen verzekerd als naast goed geplaatste structurele zichtbare lijnen en visuele zichtlijnen ook een onzichtbare conceptuele lijn in de tuin zit.