Zuid-Kennemerland

Evenementen Natuur- en Milieueducatie Haarlem

1 november Inspiratiebijeenkomst ‘De stadsboom van de toekomst. Wat bomen betekenen voor klimaatadaptatie in Haarlem.’

Bomen zijn onmisbaar voor een groen en klimaatbestendig Haarlem. Zo kunnen sommige inheemse soorten bomen bijvoorbeeld een enorme bijdrage leveren aan de biodiversiteit in de stad. Daarnaast zorgen bomen er natuurlijk ook voor dat onze stad een stuk minder snel opwarmt.

Hoe zorg je er als gemeente, als stadsmaker en/ of als particulier voor dat je de juiste boom kiest voor in openbare ruimte, voor bij je bewonersinitiatief of voor in je tuin. Welke inheemse bomen dragen bij aan de biodiversiteit? En zijn die wel bestand tegen het veranderende klimaat? Of kun je beter voor een niet-inheemse soort kiezen die beter bestand is tegen langdurige periodes van aanhoudende hitte en droogte? Bestaat dé stadsboom van de toekomst? En zo ja, welke is het?

Sprekers:

- Nanda Sluijsmans, Stedenbouwkundige en landschapsontwerper. Presentatie over klimaatadaptieve steden.

- Berry van Hoorn, Docent Stadsecologie en Onderzoek. (Inholland) Boomkeuze voor in de stad, in relatie tot klimaat en biodiversiteit.

- Ted van der Klaauw, Docent Ruimtelijke Ordening, Planologie en Stedenbouw (Inholland) Over belang van bomen bij hittestress.

Tijd: Van 20.00 tot 21.30

Locatie: Palmenkas, Kleverlaan 11, 2023JC Haarlem 

Vrij toegankelijk, graag aanmelden via nmeactiviteiten(at)haarlem.nl 

 

4 november kan je tijdens het Mini Festival Water & Klimaat tuinadvies inwinnen bij experts. 

Permacultuur docent en auteur van Tuinlogica Iris Veltman geeft advies naast de hoveniers van NME. 
Per tuin kan je een halfuur reserveren. Maak samen een eerste schetsontwerp voor jouw groene, klimaatbestendig tuin. Met extra aandacht voor wateropvang in je tuin. 

10:00-15:00 Groenadvies van tuinontwerpers. Aanmelden via nmeaciviteiten@haarlem.nl 

NB: Dit bericht ontvingen we van:

Laura Schön 
06-10396774 
Coördinator duurzame of culturele projecten 
Eventmanager 
Buurtvergroener 
Guerrilla gardener