Zuid-Kennemerland

Advertentie tarieven

Betreft : adverteren in Nieuwsbrief Groei&Bloei Zuid-Kennemerland 2020

De advertentietarieven voor een heel jaar zijn:

1/5 pagina  =   35 x 128 mm;   € 118,00

2/5 pagina  =  70 x 128 mm;   € 211,00

3/5 pagina = 105 x 128 mm;   € 304,00

4/5 pagina = 140 x 128 mm;   € 307,00

hele pagina = 185 x 128 mm;  € 489,00

BTW is niet verschuldigd. 

Groei&Bloei kan desgewenst ook de opmaak van de advertentie verzorgen tegen een kleine vergoeding.

De Nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar, in de oneven maanden.

De kosten worden 1x per jaar, in maart, gefactureerd.

De oplage is 400 exemplaren en wordt in full colour gedrukt.

Tevens wordt de Nieuwsbrief digitaal verstuurd, o.a. naar leden die alleen de digitale versie willen ontvangen.

Het bereik is daarmee 600 contacten.